• Full Screen
  • Wide Screen
  • Narrow Screen
  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size

logo-glavni-sve-1

O Centre

E-mail Tlačiť PDF

Zväz Slovákov 2. októbra 2010 na zasadnutí výkonného výboru prijal uznesenie o založení kultúrnej ustanovizne, ktorej súčasný úplný názov je Slovački centar za kulturu Našice - Slovenské kultúrne centrum Našice. Na tomto zakladajúcom zasadnutí bola za dočasnú riaditeľku vymenovaná Branka Baksa, ktorá túto funkciu vykonávala ako dobrovoľníčka. Podpísaním zmluvy o poskytovaní dotácií v pôsobnosti Úradu pre Slovákov žijúcich v zahraničí z rozpočtu Úradu pre Slovákov žijúcich v zahraničí a Zväzu Slovákov, ktoré sa uskutočnilo dňa 20. októbra 2011 boli splnené podmienky na kúpu budovy Slovenského kultúrneho centra Našice, ku ktorej prispeli v rovnakej miere aj vláda Chorvátskej republiky a mesto Našice. Podpísaním Dohody o spolufinancovaní Slovenského kultúrneho centra Našice medzi vládou Chorvátskej republiky - Ministerstvom kultúry Chorvátskej republiky a Slovenským kultúrnym centrom Našice 8. júla 2011 bolo zabezpečené financovanie zamestnancov Slovenského kultúrneho centra Našice, a teda jeho aktívne pôsobenie. Slovenské kultúrne centrum Našice začalo svoje reálne pôsobenie 1. novembra 2011, kedy na miesto riaditeľky nastúpila dr. sc. Sandra Kralj, menovaná do funkcie na dobu jedného roka. Slávnostné otvorenie centra a zahájenie jeho aktívnej činnosti sa v spolupráci so zriadovateľom Zväzom Slovákov uskutočnilo dňa 20. decembra 2011. Sídlo Slovenského kultúrneho centra Našice je na adrese Braće Radića 68 v Našiciach. Slovenské kultúrne centrum Našice je inštitúcia, ktorej cieľom je zoskupovať slovenskú komunitu žijúcu v Chorvátsku. Taktiež monitorovať a podporovať činnosti, ktoré slovenská spoločnosť vykonáva. Cieľom Slovenského kultúrneho centra Našice je uchovanie a zveľaďovanie kultúry slovenskej menšiny a jej prezentácia na území Chorvátska a v okolí. Táto kultúrna ustanovizeň je vykonávateľom informačno-dokumentačnej činnosti, profesionálnym promotérom tradičnej ľudovej a súčasnej kultúry Slovákov v Chorvátsku. Jej úlohou je spracovávať a dokumentovať materiály z rôznych oblastí života slovenskej menšiny v Chorvátsku. V rámci rozvoja výskumnej činnosti má Slovenské kultúrne centrum Našice v spolupráci so Zväzom Slovákov a Maticami slovenskými v pláne sledovať kultúrnu infraštruktúru s cieľom projekcie jej rozvoja, ako aj návrh a realizáciu projektov v rezortoch jeho kompetencie.

dr. sc. Sandra Kralj Vukšić dočasná riaditeľka

 

Anketa

STRÁNKA JE:Výsledky

HĽADAŤ

(c) www.sokoli.hr