• Full Screen
  • Wide Screen
  • Narrow Screen
  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size

logo-glavni-sve-1

OBLASŤ PÔSOBENIA

E-mail Tlačiť PDF

- koordinácia ustanovizní, Matíc slovenských a občianskych združení Slovákov, ktoré pôsobia na území Chorvátskej republiky - zakladanie zbierok a usporadúvanie tvorivých dielní - zber, spracovávanie, ochrana a vystavovanie muzeálneho a archívneho materiálu - integrálna prezentácia a ochrana kultúrneho dedičstva Slovákov v Chorvátsku, spolupráca s kompetentnými inštitúciami pre ochranu kultúrnych pamiatok a dozor nad stavom stavieb ako súčastí kultúrneho dedičstva - organizácia prednášok, výstav, koncertov a festivalov, prezentácií, hudobno-scénických predstavení, organizovanie kultúrnych podujatí, prehliadok, výročí a odborných stretnutí - informatívna, vydavateľská a knižničná činnosť - organizácia vyučovania slovenského jazyka v menšinových združeniach a ustanovizniach pre deti predškolského a školského veku

Anketa

STRÁNKA JE:Výsledky

HĽADAŤ

(c) www.sokoli.hr