• Full Screen
  • Wide Screen
  • Narrow Screen
  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size

logo-glavni-sve-1

Vernisáž výstavy Textilné nápisové nástenky – výtvarné prejavy našich babičiek

Pri príležitosti 25. výročia Zväzu Slovákov Slovenské kultúrne centrum Našice v spolupráci s Vlastivedným múzeom Našice prezentovalo prvú autorskú výstavu  pod názvom Textilné nápisové nástenky – výtvarné prejavy našich babičiek. Vernisáž sa uskutočnila v sobotu 17. júna, v priestoroch Vlastivedného múzea v Našiciach (Trg dr. Franje Tuđmana 5) o 13.30 h.

kucharky1

 Výstava prezentuje materiál zozbieraný v rámci jednoročného etnografického terénneho výskumu v obciach, v ktorých Slováci v Chorvátsku žijú a pôsobia v rámci organizácií založených na základe etnického princípu. Výskumom je spracovaných 16 lokalít a celkovo je zaznamenaných 303 textilných nápisových násteniek. Výskum sa uskutočnil v spolupráci s miestnymi organizáciami Matice slovenskej pôsobiacich v Chorvátsku, ktoré poskytli informátorov. Pri realizácii terénneho výskumu bola použitá metóda dotazníka a priameho rozhovoru, kým pri spracovaní materiálu bola použitá metóda analýzy, najmä etnografickej kartografie a popis.

Výstava predstavuje zozbieraný a spracovaný materiál, ktorý znázorňuje jeden zo spôsobov prejavu etnickej identity. Spracovaný materiál poukazuje na prejavy rovnakosti, teda príslušnosti k slovenskej spoločnosti, ako aj integráciu kultúry slovenskej národnostnej menšiny do chorvátskeho kultúrneho korpusu. Zozbieraný a spracovaný materiál je prezentovaný na 19 paneloch dvojjazyčne, v chorvátskom a slovenskom jazyku, a okrem textového a ilustračného materiálu výstava obsahuje aj trojdimenzionálne predmety.

kucharky2

 Realizáciu výskumu a prípravu výstavy finančne podporili Zväz Slovákov, Ministerstvo kultúry ChR, Rada pre národnostné menšiny, Osijecko-baranjská župa a mesto Našice.  Výstava je pripravená pri príležitosti 25. rokov existencie Zväzu Slovákov a predstavuje darček Slovenského kultúrneho centra Našice a matíc slovenských svojej zakladateľskej inštitúcii.      

Výstava potrvá do 17. júla 2017.                               

dr. sc. Sandra Kralj Vukšić

 foto: Ninoslava Pavlus

Anketa

STRÁNKA JE:Výsledky

HĽADAŤ

(c) www.sokoli.hr